1 2 3 4 5 6
Slide Show Website by WOWSlider.com v3.8m

Namsos idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og Namsos kommune.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunen, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).